Uitschrijven

Jammer dat uw zoon/dochter geen lid meer wilt zijn van Scouting de Struners. 

Scouting de Struners hanteert een opzegtermijn van een maand en opzeggen kan per begin van de eerstvolgende kalendermaand. Reeds betaalde contributie wordt niet terugbetaald. Het lid is uiteraard welkom tot aan wanneer het lid betaald heeft.

Lees meer: Uitschrijven

Installatie

Vanaf je installatie behoor je écht tot je speltak. Wat de installatie precies is en hoe het in zijn werk gaat lees je hier!

De installatie is de traditionele scoutingceremonie die een nieuw lid van een speltak verwelkomt

Lees meer: Installatie

Scoutfit

Scoutfit (uniform)

Net als bij andere verenigingen zijn er bij Scouting Voerendaal afspraken over de kleding. Informatie hierover vind je op deze pagina.

De officiële scouting kleding is de Scoutfit. Dit is de bekende blouse in combinatie met de das van de groep.

Wat heb ik nodig?

Voor alle speltakken is de das een verplicht onderdeel. Deze is te verkrijgen via de penningmeester.

Voor iedere speltak is er een andere blouse.

Lees meer: Scoutfit

Privacy Policy Scouting De Struners 

Scouting Struners hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Persoonlijke gegevens van onze jeugdleden,leiding, bestuur en vrijwilligers worden door onze Scoutinggroep met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Zo worden de VOG's (verklaring omtrent gedrag) van leiding en vrijwilligers en persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap geregistreerd in Scouts Online, de administratieve applicatie van Scouting Nederland.  Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Op www.scouting.nl/privacy vind je het Privacy Statement van Scouting Nederland. Je hebt via Scouts Online (https://sol.scouting.nl) altijd toegang tot je eigen gegevens. 

Lees meer: Privacy Policy Scouting De Struners