Onze Locatie

Leden van het bestuur


Groepsvoorzitter Lies Oldenhof lies.oldenhof@perivert.nl
Groepspenningmeester Veronique Huisman v.huisman@hotmail.com
Groepsbegeleider
Groepssecretaris Tineke Werkman t.werkman16@gmail.com
Algemeen bestuurslid Gerke Eisses gerkeeisses@live.nl

Komen kijken

Als u zoon/dochter of als u zelf intresse heeft in leiding geven kunt u langskomen bij de een van de opkomsten van de bovengenoemde speltakken. Hier  vooraf dient u contact op te nemen met een van de bovenstaande contactpersonen of de teamleider van de speltak waar uw intresse ligt en/of u kind onder valt. Er is de mogelijkheid om geheel vrijblijvend 2 keer te komen kijken binnen een opkomst. Hierna kunt u een keuze maken of uw zoon/dochter lid wordt of u zelf van onze vereniging.

Kosten

Als lid betaalt men contributie, dit bedrag is € 110 per jaar. Blouse en das dienen zelf aangeschaft te worden. Voor de kampen die plaatsvinden, moet er kampgeld worden betaald en er kan soms ook voor andere activiteiten een bijdrage gevraagd worden. Voor meer info neem contact op met de teamleider van de desbetreffende speltak.

Opzeggen lidmaatschap

Lidmaatschap eindigt middels schriftelijke opzegging aan de penningmeester en gaat in per 1 januari van het volgende kalenderjaar.

Afmelden

Graag een dag voor een opkomst afmelden via de leiding van je speltak. Dan weten we vooraf hoeveel kinderen we die dag kunnen verwachten.  

 

Hieronder kan een inschrijfformulier worden gedownload. Deze zijn ook fysiek beschikbaar en verkijgbaar bij de teamleiders of groepsvoorzitter.

 

PDF
Inschrijfformulier Struners 2018 def
PDF [207.1 KB]
Download (8 downloads)